παιχνίδια δωρεάν παιχνίδια στό παιχνιδια.com

.: Δωρεάν παιχνίδια. Σελίδες: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

Αρχική Σελίδα

Bookmark and Share  

Τό όνομα διαδικτυακού χώρου παιχνιδια.com είναι ένα Δ ιεθνές Όνομα Χώρου - ΔΟΧ ή IDN (Internationalized Domain Name).

Τά ΔΟΧ υπάρχουν στό διαδύκτιο από τό 2001 αλλά μέχρι προσφάτως ήταν δύσκολη η πλοήγηση σέ τέτοια ονόματα γιατί οι πιό διαδεδομένοι πλοηγοί (Internet Explorer γιά παράδειγμα), δέν μπορούσαν νά τά "δούν".

Σήμερα, ό Internet Explorer 7, Firefox, Opera μπορούν νά "δούν" αυτά τά ονόματα, καί προβλέπεται νά αυξηθή η χρήση τους από ιδιώτες καί εταιρίες πού θέλουν νά απευθυνθούν σέ τοπικούς χρήστες.
Γιά γρηγορώτερη καί ασφαλέστερη πλοήγηση στό διαδικτυο προτιμάτε τό
Opera browser.

Γιά περισσότερες πληροφορίες γιά τά Ελληνικά ΔΟΧ | IDN επισκευθείτε τήν σελίδα δοχ.com

Κι άλλα παιχνίδια Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sitemap xml html   [][][]  Προσωπικά δεδομένα - privacy policy

copyright 2007-10 παιχνιδια.com All rights reserved. Πνευματικά δικαιώματα γιά τά παιχνίδια ανήκουν στούς δημιουργούς τών παιχνιδιών.  Σχέδιο καί εκτέλεση ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ..com